Đào bonsai đẹp đa dạng độc đáo

art_of_bonsai01

Duy nhất chỉ có tại vườn đào Mạnh Hùng với các loại đào bonsai đa dạng
- Với nhiều thế đào và màu sắc khác nhau: